VAD ÄR F-500 EA?

F-500 EA är en tillsats som blandas i vattnet på samma vis som traditionellt skumsläckmedel. Produkten reducerar ytspänningen och skapar mindre och fler vattendroppar. Tillsatsen fungerar i brandsläckare, sprinkleranläggningar samt som extern tillsats. Den skiktar sig ej och skapar ingen beläggning i tankar, behållare, slangar eller strålmunstycken.

HUR FUNGERAR F-500 EA?

Till skillnad från traditionellt skumsläckmedel så arbetar F-500 EA inte genom att stänga ute syret för att kväva branden, utan fungerar istället som en ”encapsulator agent”. Förenklat uttryckt kapslar den in kolvätet (det som brinner) med vattendroppar. F-500 EA består av amfipatiska molekyler vilket är långsträckta molekyler där ena änden är en hydrofil (vattenlöslig) och den andra änden är en hydrofob (vattenfrånstötande).

När F-500 EA blandas med vatten söker sig den hydrofila änden till vatten och den hydrofoba änden riktar sig utåt. När blandningen sedan kommer i kontakt med någon form av kolväte söker sig den hydrofoba änden av molekylen till kolvätet. Runtom kolvätet bildas en hinna av vattendroppar från den hydrofila änden, vilket förhindrar antändning samt kyler ner det brännbara ämnet.

Se mer om denna process i filmerna Så fungerar molekylerna i F-500 EA samt NFPA testet nedan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

F-500 EA binder på kolväte i fasta material, vätskor, gaser samt ångor och fungerar därmed effektivt vid exempelvis

A-bränder (fasta ämnen), till exempel avfallsanläggningar och återbruk, kol- och kraftproduktionsanläggningar, massa- och pappersbruk och återvinningscentraler.

B-bränder (polära samt icke polära ämnen), till exempel bensin, diesel, E85, heptan, Jet A, råolja och biobränsle samt industriella alkoholer och lösningsmedel.

D-bränder (metallbränder), till exempel magnesium, zirkonium, aluminium, titan och litium.

Tack vare bredden av användningsområden för F-500 EA lämpar produkten sig väl för bland annat bränder i gasbilar, elbilar och hybridbilar.

YTTERLIGARE FÖRDELAR MED F-500 EA

F-500 EA är biologiskt nedbrytbar och 100% fri från PFAS samt flourtensider.

Produkten kapslar in 98,6% av sotpartiklarna och minskar mängden cancerogena ämnen i brandröken, vilket underlättar rökdykning och bidrar till friska brandmän.

F-500 EA hindrar även återantändning i brandfarliga vätskor då det kapslar in kolvätet samt fungerar förebyggande och kan förhindra antändning av brandfarliga ångor i exempelvis tankar och cisterner.