CINUS AB, ETT FÖRETAG SOM ARBETAR MED SPÄNNING MEN SLÄCKER RISKER

SLÄCKMEDEL FÖR LITIUMBATTERIER

Cinus grundades 2018 med ambitionen att erbjuda ett unikt släckmedel för litiumbränder som huvudprodukt. Fokus hamnade på Räddningstjänst och industri men kort efter starten adderas CellBlockEX till produktkatalogen.

CellBlockEX är en produkt för hantering/transport och förvaring av litiumbatterier och målgruppen utökades därmed till att även inkludera bland andra återvinningsstationer och fraktbolag som hanterar batterier.

VATTENPUMPAR

Näst efter CellBlockEX hittade vi ytterligare en ny produkt att introducera på svenska marknaden, som är för bra för att vara utan – vattenpumpar från tyska Spechtenhauser. Pumparna är framställda med fokus på kvalitet, robusthet och hög kapacitet vilket vi känner går hand i hand med vårt arbetssätt och inriktning i företaget. Målgruppen är ungefär densamma, räddningstjänst och industri men pumparna finns precis som alla våra produkter, tillgängliga för alla.

Idag fortsätter vi att hålla ögonen öppna för nya produkter som kan passa vårt företag och som gärna medför nya lösningar på nya eller befintliga utmaningar i samhället.

Våra leverantörer kommer i dagsläget främst från Tyskland och USA.

RISK MANAGER, SÄKERHETSSAMORDNARE OCH BRANDMAN

Vi som arbetar i Cinus har tillsammans mångårig erfarenhet inom riskreducerande arbete, brandskydd och räddningstjänst då vi är utbildade inom risk management och certifierad som risk- och säkerhetssamordnare samt har 10 års erfarenhet inom Räddningstjänsten.

Till oss kan du vända dig med fullt förtroende för kunskap, produkter och tjänster inom vårt arbetsområde.

Kontakta oss