PUMPAR FÖR ÖVERSVÄMNING

Cinus erbjuder vattenpumpar av olika mått från vår tyska leverantör Spechtenhauser. Pumparna är kraftfulla och särskilt avsedda för att klara tuffare utmaningar vid översvämningar, dammtömningar och liknande. De går att seriekoppla samt drivs på bensin, diesel eller el.

VI ERBJUDER FÖLJANDE MODELLER.

Atlantica – Den kraftfullaste av våra pumpar.
Blockeringssäker och högpresterande pump vid starkt förorenat avloppsvatten med slam och fasta ämnen såsom löv, träbitar, textilier eller plast. Drivs med bensin eller diesel och pumpar upp till 2650 liter/minut.

Chiemsee – Den kraftfullaste av våra dränkbara pumpar.
Blockeringssäker och högpresterande pump vid översvämning. Finns i 3 utföranden – standard, för höga temperaturer (upp till 90 grader) samt för explosiva miljöer. Drivs på el och pumpar upp till 2500 liter/min.

Mini-Chiemsee – Allroundpump för professionell hantering vid översvämning.
Blockeringssäker och kompakt pump till en lägre vikt. Drivs på el (230V) och pumpar upp till 1600 liter/ min.

Tegnersee – Den mest kompakta av våra dränkbara pumpar.
Optimal för avloppsvatten och avlopp med fasta ämnen. Pumpar från låga nivåer, ner till ett par millimeter från golvet. Maximal kapacitet om 800 liter/minut.

Aquatix – Vår kraftfullaste vattendammsugare.
Pumpar utan avbrott upp till 400 liter/minut.

Mini-Aquatix – Vår mest kompakta och tystaste vattendammsugare.
Med endast 59 dB pumpar Mini-Aquatix upp till 350 liter/minut utan avbrott.