PRODUKTKATALOG

WD 3 F-500EA, WD 6 F-500EA, WD 9 F-500EA

WD F-500 produkter är en trycksatt släckare utrustad med en robust mässingsventil (galvaniserad) och som standard med en testventil och en tryckmätare. Tryckmätaren kan demonteras även under fullt tryck därför när som helst kontrolleras. Övertrycksventil förhindrar att den tillåtna trycknivån överskrids. Kväve används som drivmedel. 98 % av brandsläckningsmedlet består av vatten och 2 % av tillsatsen F-500 Encapsulator Agent. Denna tillsats har en exceptionell effektiv brandsläckning.

INFO

• Godkänd enligt EN3.
• 100% fritt från flourtensider.
• 100% biologiskt nedbrytbart efter max 90 dagar.
• Vid användning av F-500EA vid brand, förhindras cancerogena gifter att spridas med upp till 98,6 %.
• Hindrar återtändning i brandfarliga vätskor.
• Släcker Li-jon batterier.
• Testat av KIWA.

• Finns som frostskyddade -30 grader.
• DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO.
• Testad för användning upp till 1000V.

TEKNISK DATA

Behållare liter 3 LITER 6 LITER 9 LITER
Mått 445 x 225 mm 570 x 225 mm 530 x 240 mm
Vikt 6,2 kg 10,1 kg 14 kg
Inblandning 2% 2% 2%
Lagringstemperatur -3°C till +60°C -3°C till +60°C -3°C till +60°C
Lagringstid 15 år 15 år 15 år

Scrolla i sidled om du inte ser hela tabellen ovan.

PRESTANDA

Typ WD 3 F-500EA WD 6 F-500EA WD 9 F-500EA
Klassning 8A 21A 27A
Tömningstid 15 s 29 s 40 s

Scrolla i sidled om du inte ser hela tabellen ovan.