VAD ÄR CELLBLOCK?

CellBlockEX är små glaskulor som består till 80% av luft. Produkten är idealiskt för värmeabsorption vid brand och stötdämpande under transport. Den används i batteriskåp, batterilådor, kuddar med mera samt vid transporter av litiumbatterier över hela världen, bland annat av DHL, FedEx, Lime och Uber.

I följande text har litium-/li-jonbatterier förkortats till begreppet ”batterier”.

HUR FUNGERAR CELLBLOCKEX?

CellBlockEX framställs av återvunnet glas, vilket mals ner till glaspulver och formas till kulor med porös yta. Kulorna har en storlek om 1-4mm i diameter och används som fyllnadsmaterial vid transport och förvaring av batterier samt för släckning av batterier. Som fyllnadsmaterial arbetar CellBlockEX i förebyggande syfte genom att separera batterier från varandra och på så vis förhindra termisk rusning genom kortslutning.

Som släckmedel arbetar CellBlockEX genom att kyla, isolera, kväva, innesluta rökgaser och absorbera vätska.

TRANSPORT AV LITIUMBATTERIER

TRANSPORT AV LITIUMBATTERIER
Vid transport förpackas batterierna antingen i lösvikt eller i särskilt utformade lådor innehållandes CellBlockEX. Glaskulorna separerar batterierna från varandra och/eller släcker eventuell brand genom att produkten omsluter branden och förhindrar spridning. CellBlockEX klarar högt tryck och riskerar därför inte att krossas av vibrationer eller friktion under packning eller transport.

FÖRVARING AV LITIUMBATTERIER

CellBlockEX lämpar sig för förvaring av gamla och nya batterier samt produkter under laddning.

Cinus erbjuder lösningar anpassade efter kundens behov men som standard finns skåp, lådor och kuddar med CellBlockEX inbyggt.

SLÄCKNING AV MINDRE LITIUMBATTERIER

CellBlockEX släcker en brand med hjälp av följande egenskaper:

Kvävande effekt – genom att påföra CellBlockEX vid brand stänger produkten ute syre och kväver på så vis branden.

Kylande effekt – CellBlockEX klarar höga temperaturer men precis som glas så smälter det tillslut. Under denna process absorberar produkten varma rökgaser samt eventuell vätska vilket kyler branden.

Isolerande effekt – glaskulorna närmast branden kommer tillslut att smälta. När detta sker omsluts det brännbara ämnet av smält glas vilket förhindrar spridning och stänger ute syre.

Absorberande och inneslutande förmåga – då glaskulorna har en porös ”korn-yta” så binder kulorna effektivt vätskor, gaser och ångor vilket förhindrar ytterligare spridning eller antändning.